WELCOME TO CENTRE FOR CIVILISATIONAL DIALOGUE WEBSITE

BOOK

Pemerkasaan Tamadun Melayu Malaysia

RM 30.00   RM 27.00

Penulis: Hashim Hj. Musa

Tahun: 2004

Penerbit: Penerbit Universiti Malaya dan

                Pusat Dialog Peradaban

Baca lebih lanjut

Beli sekarang

Dialog Peradaban : Peranan dan

Kepentingannya di Malaysia

RM 30.00   RM 27.00

Penulis: Azizan Baharuddin, Mohamad Khairudin Mohamad,

              Faridah Noor Mohd Noor, Ahmad Syahir Sarani

Tahun: 2005

Penerbit: Institut Perkembangan Minda (INMIND) dan

                Pusat Peradaban Dialog

Baca lebih lanjut

Beli sekarang

Berakhir Sudahkah Ilmu Dalam Acuan Sendiri?

Rm 40.00   

Penulis : Shaharir bin Mohamad Zain

Tahun : 2012

Penerbit : Pusat Dialog Peradaban

Baca lebih lanjut

Beli sekarang

Dialogue of Civilizations and The

Construction of Peace

Rm 25.00   Rm 22.50

Penulis : Thomas W. Simon dan Azizan Baharuddin

Tahun : 2008

Penerbit : Pusat Dialog Peradaban

Baca lebih lanjut

Beli sekarang

The Dead Sea Scrolls and The Roots of

Christianity and Islam : Re-erecting the Fallen

Tent of David In a Land North of Damascus

Rm 20.00

Penulis : Robert Eisenman

Tahun : 2012

Penerbit : University of Malaya Press and

                Centre for Civilisational Dialogue

Baca lebih lanjut

Beli sekarang

Dialog Intraperadaban Melayu ; Wagas islam,

Warisan Melayu dan Welstanchauung Malaysia

Rm 20.00      Rm 18.00

Penulis : Mohd Nakhaie hj Ahmad, Mohamad Abu Bakar,

               Mahmood Zuhdi Ab. Majid

Tahun : 2004

Penerbit : Pusat Dialog Peradaban

Baca lebih lanjut

Beli sekarang

Dimensions of Shadow Play in Malay

Civilisations

Penulis : Faridah Noor Mohd Noor

Tahun : 2006

Penerbit : Centre for Civilisational Dialogue

Baca lebih lanjut

Beli sekarang

Encountering The Globalizing West

Rm 20.00    Rm 18.00

Author : Hashim Hj Musa

Tahun : 2004

Penerbit : University of Malaya Press and

                 Centre for Civilisational Dialogue

Baca lebih lanjut

Beli sekarang

Environmental Wisdom For Planet Earth

: The Islamic Heritage

Rm 15.00   Rm 13.50

Author : Osman Bakar

Year : 2007

Publisher : Centre for Civilizational Dialogue

Baca lebih lanjut

Beli sekarang

Peranan dan Rangkaian Dialog Peradaban

Rm 25.00

Penulis : Mohamad Abu Bakar dan

               Uruspengarah PDP

Tahun : 2013

Penerbit : Pusat Dialog Peradaban

Baca lebih lanjut

Beli sekarang

Permuafakatan dan Kerukunan Teras

Peradaban Malaysia

Rm 30.00    Rm 27.00

Penulis : Hashim Ismail & Raihanah Abdullah

Tahun : 2009

Penerbit : Akademi Pengajian Melayu

                & Pusat Dialog Peradaban 

Baca lebih lanjut

Beli sekarang

Buddhism and Environmental Ethics

in Context

Rm 25.00   Rm 22.50

Author : Alastair S. Gunn

Year : 2008

Publisher : Centre for Civilisational Dialogue

Baca lebih lanjut

Beli sekarang

Pembelaan Kumpulan Minoriti di Malaysia

Rm 20.00   Rm 18.00

Penulis : Raihanah Abdullah

Tahun : 2009

Penerbit : Pusat Dialog Peradaban

Baca lebih lanjut

Beli sekarang

Islam dan Sains dalam Pembangunan

Tamadun

Rm 38.00   Rm 34.20

Penulis : Prof. Datin Dr. Azizan bt. Baharuddin

              & Shamsuddin Moner El-Askarey

Tahun : 2010

Penerbit : Bahagian Penyelidikan dan Strategik Yayasan

                 Dakwah Islamiah Malaysia & Pusat Dialog

                 Peradaban

Baca lebih lanjut

Beli sekarang

The Role of Universities in Promoting

Dialogue Through Philosophy

Rm 25.00   Rm 22.50

Author : Samuel O. Imbo, Azizan Baharuddin, 

             Shaikh Mohd. Saifuddeen Shaikh Mohd. Salleh

Year : 2011

Publisher : Centre for Civilisational Dialogue

Baca lebih lanjut

Beli sekarang

Islamic Studies and Civilisational

Dialogue: A Transdisciplinary

Approach for Sustainability

Rm 30.00

Author : Azizan Baharuddin, Amran Muhammad

              Ibrahim Ismail, Raihanah Abdullah,

              Zuraidah Abdullah

Year : 2013

Publisher : Centre for Civilisational Dialogue,

                  University of Malaya

Baca lebih lanjut

Beli sekarang

Environment, Values and the

Future of Civilisational

Rm 30.00

Author : Azizan Baharuddin, Zeeda Fatimah

              Mohamad, Carolina Lopez, Samuel

              Olouch Imbo, Raihanah Abdullah,

              Zuraidah Abdullah

Year : 2013

Publisher : Center for Civilisational Dialogue

Baca lebih lanjut

Beli sekarang

Islam and Confucianism:

A Civilisational Dialogue

Rm 60.00

Author : Osman Bakar, Cheng Gek Nai

Year : 1997

Publisher : Center for Civilisational Dialogue

Baca lebih lanjut

Beli sekarang

Islam dan Dialog Peradaban: 

Satu Perspektif

Rm 20.00   Rm 18.00

Author : Azizan Baharuddin

Year : 2005

Publisher : Center for Civilisational Dialogue

Baca lebih lanjut

Beli sekarang

Science & Religion

An Islamic Perspective

Rm 30.00   Rm 27.00

Author : Azizan Baharuddin

Year : 2006

Publisher : Center for Civilisational Dialogue

Baca lebih lanjut

Beli sekarang

Occidentalism and Orientalism

Reflections of The East and

The Perceptions of the West

Rm 30.00   Rm 27.00 

Author : Azizan Baharuddin, Faridah Noor Mohd Noor

Year : 2008

Publisher : Center for Civilisational Dialogue

Baca lebih lanjut

Beli sekarang

Ibn Khaldun ; Pemikiran Ibn Khaldun

& Relevansinya Dalam Tamadun

Kontemporari

Rm 30.00   Rm 27.00

Author : Azizan Baharuddin, Zaid Ahmad,

              Nurdeng Deuraseh, Sri Rahayu Ismail,

              Haslinda Abdullah

Year : 2007

Publisher : Center for Civilisational Dialogue &

                  Jabatan Pengajian Kenegaraan dan

                  Ketamadunan

Baca lebih lanjut

Beli sekarang

Kisah Lumba dan Ungka

Rm 23.00

Author : Faridah Noor Mohd Noor

Year : 2014

Publisher : Center for Civilisational Dialogue

Baca lebih lanjut

Beli sekarang

Kisah Helang dan Siput

Rm 29.00

Author : Faridah Noor Mohd Noor

Year : 2014

Publisher : Center for Civilisational Dialogue

Baca lebih lanjut

Beli sekarang

Kisah Moyang dan Buaya

Rm 29.00

Author : Faridah Noor Mohd Noor

Year : 2014

Publisher : Center for Civilisational Dialogue

Baca lebih lanjut

Beli sekarang

Cabaran Mantik Kepada Muslim

RM 50.00

Author : Shaharir Mohamad Zain

Year : 2019

Publisher : Center for Civilisational Dialogue

Baca lebih lanjut

Beli sekarang

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi 03-7967 7790 (Pn. Rozita) atau emel kami di umccdpublication@um.edu.my.